1 സ്പൂൺ തൈര് കൊണ്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എത്ര പഴക്കമുള്ള കറുപ്പും കരിവാളിപ്പും ഒലിച്ചു പോകും

1 സ്പൂൺ തൈര് കൊണ്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എത്ര പഴക്കമുള്ള കറുപ്പും കരിവാളിപ്പും ഒലിച്ചു പോകും. മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആണോ നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ മുഘത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കറുത്ത പാടുകളും മറ്റും ഉണ്ടോ.. എങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറും ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളക്ക് പരിചയപെടുവാൻ സാധിക്കുക. മുഖ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല തരത്തിൽ ഉള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ക്രീമുകൾ വാങ്ങി തേയ്ക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാത്രമേ എന്ന് തന്നെ പറയാം.

കൂടുതൽ ആയും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ക്രീമുകൾ വാങ്ങി തേയ്ക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാൾ ഉപരി അത് കൂടുതൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് തന്നെ ആണ് നയിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും കറുപ്പും മാറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുഖം വെട്ടി തിളങ്ങുന്നത് ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള തൈരും അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചു സാമഗ്രികളും ചേർത്തുകൊണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങിനെയുന്നു ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *