14 ദിവസത്തിൽ മുടി വിശ്വസിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം വളരും ഈ വെള്ളം തേച്ചാൽ….!

14 ദിവസത്തിൽ മുടി വിശ്വസിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം വളരും ഈ വെള്ളം തേച്ചാൽ….! അതും മുടിക്ക് വളരെ അധികം ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ചെമ്പരത്തി പൂ വച്ച് കൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യതാൽ മാത്രം മതി. മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടിന്റെ വെളിയിലോ പറമ്പിലോ ഒക്കെ ആയി ആർക്കും വേണ്ടാതെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു തരം പുഷ്പം ആണ് ചെമ്പരത്തികൾ. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെമ്മരത്തിയും അതിന്റെ ഇലയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് പലരും ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം ആയി തലയിൽ തേയ്ക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ചെമ്പരത്തി യുടെ ഇലയ്ക്ക് ആയാലും പൂവിനു ആയാലും ഒരുപോലെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആരും തന്നെ അതൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറോ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാറോ ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇനി ചെമ്പരത്തി എവിടെ കണ്ടാലും പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്നോളൂ. നിങ്ങളുടെ മുടി വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *