ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം മാറാൻ ഓറഞ്ചിന്റെ തോലുമാത്രം മതി

ഉറുമ്പകളെ തുരത്താനുള്ള പല വഴികളും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലികൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം പാടെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും വീടുവിട്ടു ഓടും .പലവീടുകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം. മധുരമുള്ളതോ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എവിടെകുളും വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും സാധാരllണയായി ഉറുമ്പിന്റെ വിളയാട്ടം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം മധുരമുള്ള പഞ്ചസാരപോലുള്ള മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വരെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥാവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും.

ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വച്ച് അതിൽ ഭക്ഷണസാധനകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ ഇറക്കിവയ്ക്കുന്നതുൾപ്പടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉറുമ്പുകൾ കയറാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത് അറിയാതെ എന്തേലും താഴെപോയാലും അവിടെയും ഒരു കൂട്ടം ഉറുമ്പ് വന്നു കൂടാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിനായി കടയിൽനിന്നും വാങ്ങുന്ന ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിപരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പൊടികൾ നമ്മുക്കും കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെല്ലാം പ്രതിവിധിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽത്തന്നെയുള്ള അതും ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് പിന്നെ ആപരിസരത്തേക്ക് വരില്ല. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *