എലി കടിച്ചാലുള്ള വിഷചികിത്സകൾ….!

എലിയുടെ ഒരുപാട് അതികം രോഗങ്ങൾ നമ്മയിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ ആയും എലിയുടെ മൂത്രമോ കാഷ്ഠമോ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജലം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ മറ്റു വിധേനെയോ ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ എലിപ്പനി പോലെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ശരീരത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഏലി ശല്യം മിക്യവീടുകളിലെയും ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എലികളെ ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി അതൊക്കെ പാളിപോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണ് എലിക്കെണി. എന്നാൽ എൽ എലിക്കെണി വച്ചാൽ അതിൽ ആകെ കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എലികൾ മാത്രമായിരിക്കും വന്നു പെടുന്നത്. എന്നാൽ ചിലനേരങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാറുമുണ്ടാകില്ല.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള എലിയുടെ കടിയോ മറ്റോ എട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുക്ക് പലതരത്തിൽ ഉള്ള കുഴപ്പങ്ങളും സംഭവിച്ചേക്കാം. അതിൽ ഒന്നാണ് എലിയുടെ കടിയിൽ നിന്നും ഏൽക്കുന്ന വിഷം. ഇത്തരത്തിൽ എലിയുടെ കടിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വിഷം പെട്ടന്ന് തന്നെ ചികിൽസിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഉള്ള വിഷം അകത്തു ചെന്നാൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ് ചെയ്യാനുള്ള വിഷചികിത്സകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.