ഇനി ഷേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല മുഖം ശരീരം മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ മുടി നീക്കാൻ എളുപ്പ വഴി

നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാസലിന് ഉണ്ടോ.. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തും മറ്റു സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ ഇനി ഷേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. പലസ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ അവരുടെ മൂകത അനാവശ്യമായ രോമങ്ങൾ വരുന്നത് കയ്യിലും കാലിലും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണയായി അത് ഷേവ് ചെയ്തു കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത് മുഖത്ത് വരുന്ന രോമങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ അത് വര്ധിച്ചുവരാനുള്ള കാരണമായേക്കാം.മുഖ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ടുതന്ന പലരും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ പോയി അത് ത്രെഡ് ചെയ്തും പീൽ ചെയ്തുകളയാറുമുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ത്രെഡും പീലുമെല്ലാം ചെയ്തു കളഞ്ഞാലും അത് വീണ്ടും ചെയ്തിടത്തു തന്നെ അതെ രീതിയിൽ തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പാര്ലറിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പണച്ചിലവുമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യകതയില്ലാതെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തെ അനാവശ്യമായി വളരുന്ന രോമങ്ങളും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ മുടിയും ഒറ്റയടിക്ക് കൊഴിച്ചുകളയാൻ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന വാസലിനെ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണും വിധം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *