ഈ ഐഡിയ ആരും അറിഞ്ഞു കാണില്ല ഇത് വരെ…!

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ ഗ്യാസ് സ്ടവ് നു മുകളിൽ വച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ…! ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കോഴി താറാവ് കാട എന്നീ പക്ഷികളുടെ എല്ലാം മുട്ടകൾ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറി കിഴങ്ങുവർഗം പഴവര്ഗം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ധാരാളമായി പോഷകസമൃദ്ധവും വിറ്റമിന്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മാംസ്യാഹാരങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് മുട്ട. കോഴിമുട്ട താറാവിന്റെ മുട്ട, കാടമുട്ട പലതരം മുട്ടകൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

കോഴിമുട്ട പലതരത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓംലെറ്റായും, ബുൾസൈ ആയും, പുഴുങ്ങിയുമെല്ലാം. പൊതുവെ കുട്ടികൾമുതൽ മുതിർന്നവർക്കുവരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് പുഴുങ്ങിയമുട്ടകൾ. അത്രയും അധികം പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരും കുട്ടികളുമാണ് ഇത് പൊതുവെ ദിവസവും കഴിക്കാറുള്ളത് ഇവർക്ക് രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കും കൂടുതൽ അളവിൽ പ്രോടീൻ വേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ പോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുട്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാസ് സ്ടവ് നു മുകളിൽ വച്ച് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടിപൊളി ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *