പ്രമേഹ രോഗി എന്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം….!

ഷുഗർ രോഗമുള്ളവർ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ചു ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം ശരിയായി കഴിക്കണം എന്ന് ആരും പറയാറില്ല. എന്നാൽ ഇനി അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംശയം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായർക്ക് വരെ പ്രമേഹം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. പ്രമേഹത്തിനു അധികമായി കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണഗണൽ കഴിക്കുന്നതുമൂലം ഇത് പലരിലും വലിയ പ്രശനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

 

ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിയ്ക്കും നമ്മൾ. എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഷുഗർ ഈസിയായി കുറയ്ക്കാം. അതിനു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് പ്രമേഹരോഗികൾ കഴിക്കേണ്ടതും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആയ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *