ഇതിലും വലിയ കിളി കൂട് നിങ്ങൾ ഇതിനുമുന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല..!

ഈ മരത്തിൽ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തട്ടിയാലോ മറ്റോ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ കഥ തീർന്നതുതന്നെ. കാരണം ഒരു മരം മുഴുവൻ തേനീച്ച കൂട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. തേൻ എന്നത് എല്ലാവര്ക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെ പ്രായമായവർക്ക് വരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് തേൻ. വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് തേൻ. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പൊള്ളലോ മറ്റോ ഏറ്റാൽ അവിടെ തേൻ പുരട്ടുന്നത് അൽപ്പശ്വാസത്തിന് സഹായകരമാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി എല്ലാം വളരെയധികം ഗുണകരമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന വളരെയേറെ ഔഷധമൂല്യം ഉള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ തേൻ കാറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അത്രയ്ക്കും അപകടകരമാണ് ഓരോ തേനീച്ചയുടെയും കുത്തു. മാത്രമല്ല ഇത് കാട്ടു തേനീച്ചയുടേത് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം. കാരണം ഒരു മരം മുഴുവൻ തേനീച്ച കൂട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അത്തരത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള തേനീച്ച കൂടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.