ഒരാഴ്‌ച കൊണ്ട് അരിമ്പാറ വേരോടെ കളയാൻ

പാലുണ്ണിയും അരിമ്പാറയും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. പാലുണ്ണി എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പുറംഭാഗത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മുഖകുരുവിനേക്കാൾ കുറച്ചു അധികം വലുപ്പം വരുന്ന കോശത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോജെക്ഷൻ ആണ്. ഇതിനെ സ്കിൻ റ്റാഗുകൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പലരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ മടുക്കു വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലോ പുറത്തോ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിലും, കക്ഷത്തും, പുറത്തും, കയ്യോ കാലോ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്തോ ബ്രേസ്റ്റിന്റെ താഴെയുമൊക്കെ ആയി ഒരു കടുകുമണിയോളം വലുപ്പത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

 

ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലം മറ്റു ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാലും ഇത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ഒക്കെ പോയി കണ്ട കരിച്ചുകളയുകയൊക്കെ ചെയ്താലും അതെ സ്ഥാനത് തന്നെ ഇത് വീണ്ടും വരാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇനി ഡോക്ടറെയോ ഒന്നും കാണാതെ തന്നെ വെറും ഒരാഴ്ച അതായതു വെറും ഏഴേ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പാലുണ്ണി അരിമ്പാറ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/_MZvPJxMQU0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *