7 ദിവസം കൊണ്ട് മുഖവും ശരീരവും നിറം വയ്ക്കാൻ

കറുത്ത് പോയി എന്ന് ഓർത്തു വളരെ അധികം സങ്കട പെടാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ. അത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എന്നും ഒരു കുറച്ചിൽ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യന്നത് എങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓർത്തു ഒരിക്കൽ പോലും സങ്കട പെടേണ്ടി വരില്ല. അതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാത്തിനെപോലെ തന്നെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രികരിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെ ആണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യവും. ശരീരം സൗന്ദര്യമുള്ളതായി ഇരിക്കാൻ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും വെയിലിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കണ തേയ്ക്കുന്ന സ്കിൻ ക്രീമുകൾ ഉൾപ്പടെ ഒട്ടേറെ കെമിക്കലുകൾ.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും പലപ്പോഴും അത് സ്കിന്നിന് തന്നെ വളരെ അധികം ദോഷമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് വാസ്തവം. വെളുക്കുന്നതിനും മറ്റും ആയി ഇത്തരത്തിൽ ക്രീമുകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വലിയ പാർശ്വ ഫലങ്ങളിലേക്കും വഴിവയ്ക്കും. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ ശരീരം മുഴുവനും വെറും ഏഴുദിവസംകൊണ്ട് നിറംവയ്ക്കാൻ നാച്ചുറലായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

https://youtu.be/B8Gcpx-wux8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *