മൂത്രാശയ അണുബാധ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാം…!

മൂത്രാശയ അണുബാധ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാം. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നും ഈ ഒറ്റമൂലി എങ്ങിനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെ മുതിർന്ന വരും ഇന്ന് കൂടുതലായി നേരിടുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളിലും ആമാശയത്തിൽനിന്നോ രക്തത്തിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് വരുന്ന ഇക്കോളി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് മൂത്രാശയത്തിലെ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ മൂലമോ മൂത്രാശയത്തിന്റെ ഘടന മൂലമോ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം. കുട്ടികളിൽ ഇത് മൂത്രാശയത്തിന്റെ തകരാറുമൂലവും സംഭവിച്ചേക്കാം. മൂത്രാശയത്തിലെ അണുബാധ കൃത്യ സമയത് ചികിൽസിച്ചു ബേധമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് മൂത്രാശയ സംബന്ധ മായ മൂത്രതടസ്സം, മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പോലുള്ള പല മാരക അസുഖങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചേക്കാം. അത് പിന്നീട് മറ്റു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ വഴി വച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്ര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ ഒറ്റമൂലി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ മൂത്ര സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രധിവിധി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.