കരള്‍ കേടാകും, ഈ ശീലങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍….!

ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരൾ കേടുവരുന്നതിനു വളരെ അധികം സാധ്യത ഏറെയാണ്. കരളിലും കിഡ്‌നിയിലുമെല്ലാം കൊഴുപ്പും മറ്റും അടിഞ്ഞു കൂടി അത് മലിന മാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കരളിലെ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റിലിവർ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ കരളിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാരത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതിമൂലമോ അമിത മദ്യപാനം മൂലമോ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഫാറ്റി ലിവർ ഇന്ന് നമ്മളിൽ നൂറുപേരെ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ എഴുപതു പേർക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കരൾ വീക്കം എന്നത് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇതിനു വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് മാറി നിങ്ങളുടെ ലിവറിൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. ഇതെല്ലം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ആണ് നിങ്ങളുടെ കരൾ കേടുവരുന്നത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു മനസിലാക്കാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.