കരൾ രോഗം എങ്ങനെ മനസിലാക്കാം? ചികിത്സ എന്തൊക്കെ

കരൾ രോഗം വന്നാൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുവകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ കരൾ രോഗം വരാതെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ എങ്ങിനെ അത് തിരിച്ചറിയാം എന്നും. കരളിലെ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റിലിവർ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ കരളിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാരത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതിമൂലമോ അമിത മദ്യപാനം മൂലമോ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഇതെല്ലം പൊതുവെ കരളിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം. അത് പിന്നീട് കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുതഹനത്തിലേക്കും നയിക്കും. കരളിലെ കൊഴുപ്പ്ഇന്ന് നമ്മളിൽ നൂറുപേരെ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ എഴുപതു പേർക്കും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കരൾ വീക്കം എന്നത് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇതിനു വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് മാറി നിങ്ങളുടെ ലിവറിൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കരളിലെ കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് വരാതിരിക്കാനും ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോവഴി മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *