ആരും ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ.. !

വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ തേടേണ്ട ഒന്നാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ. പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരിലും പ്രമേഹമുള്ളവരിലും ആണ് കൂടുതലായും കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടാതെ പാരമ്പര്യമായും ഈ രോഗം വന്നു ചേരാം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽതന്നെ ചികിത്സ നേടേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളതുപോലെ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് കുറയും. അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് കണക്കുകൾ. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിരിക്കണം. വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലെ കളർ മാറി വരുന്നത് ഇതിനെ ലക്ഷണമാണ്. മൂത്രം മഞ്ഞനിറമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്. മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ പ്രമേഹത്തിന് അളവ് കൂടുന്നതും കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇനിയുമുണ്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ. അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടു നോക്കൂ….