5 പൈസ ചെലവില്ലാതെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഷാമ്പൂ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം…!

5 പൈസ ചെലവില്ലാതെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഷാമ്പൂ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം…! മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് ഷാമ്പൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ തരാൻ കളയാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെളിയും അഴുക്കും എല്ലാം കളയുന്നതിനും മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഷാംപൂ ഉഅപായോച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടി എന്നും കഴുകുക ആണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുടിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നതിനും മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും എല്ലാം കരണമായിരിക്കും. കാരണം അത്തരത്തിൽ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഷാംപൂ വിൽ വലിയതോതിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകൾ അടകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ക്രമേണ വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഷാംപൂ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനും ഒരുപാട് പണം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അഞ്ചു പൈസ ചിലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉറച്ചു സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. അതും വെറും രണ്ടു മിനിട്ടു കൊണ്ട്. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *