ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമ്പുള്ള പശു….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമ്പുള്ള പശു….! പശുക്കൾ പണ്ട് കാലത്തു എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൃഗം ആയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പശുക്കളെ കാണാത്ത ഒരാളുപോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. പാലിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പശുക്കളെ വളർത്തി വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അതിന്റെ ചാണകം ചെടികൾക്കും മറ്റു സസ്യങ്ങളാക്കും എല്ലാം വളരെ അധികം ഔഷധ പ്രദമായ വളം ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഗോ മൂത്രം പല തരത്തിൽ ഉള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ജീവി ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പശുക്കൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആയും കൊമേർഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള പശുക്കളുടെ കൊമ്പുകൾ എല്ലാം വളരെ അധികം ചെറുത് ആണ് എന്നത് ഇവിടെ ആനക്കൊമ്പിന്റെ അത്ര വാല്പ്പാത്തുവും അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മൂന്നിരട്ടി താടിയും ഉള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമ്പുള്ള പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതേ വരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് പശുക്കളുടെ ബ്രീഡുകളെയും ഈ ഫാമിൽ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *