ആര്യവേപ്പുകൊണ്ട് കൊതുകിനെ തുരത്താം എളുപ്പത്തിൽ

ഇന്നീ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നത് കൊതുകു പരത്തുന്ന രോഗം മൂലമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി പോലെത്തന്നെ അന്ന് ഡെങ്കി പനി മൂലം ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിക്കുന്നവരുടെ അളവിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള വാക്സിൻ എല്ലാം നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ അത്ര ഇത് മൂലമുള്ള മരണസംഖ്യ നിലവിൽ ഇല്ല.

ഇന്നലെ കൊതുക് എന്നാവില്ലനെ ഭയക്കേണ്ട സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇതുമൂലം ചിക്കുൻഗുനിയ, തക്കാളിപ്പനി പോലെ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ പിടി പെടാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി പലരും കടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കൊതുകിനെന്ന പോലെ മനുഷ്യനും വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൊതുകുതിരിയും, വാപൊറൈസറുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇത്തരം വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കുന്നതിനു പകരം തികച്ചും നാച്ചുറലായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊതുക് പിന്നെ ആ പരിസരത്തേക്ക് വരുക പോലുമില്ല. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Today, the world’s most common deaths are due to mosquito-borne diseases. Like the corona of today, there was a situation when many people died of dengue fever. Today, if the dengue fever is high, the vaccine is all there, so there is no death toll as much as it used to be.

Yesterday, it was a situation where you were not afraid of mosquitoes, which is more likely to cause many diseases like chikungunya and tomato fever. To solve this, we use mosquitoes and vaporisers that cause a lot of harm to humans, just as the mosquitoes from the shop. But if we do this poisonous leaf in stead of breathing, we can use the neem leaves in our home to do it, and the mosquito will not even come into the premises. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.