ഒരു കുഞ്ഞിനെ നായയോടൊപ്പം കിടത്തി രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ‘അമ്മ കണ്ട കാഴ്ച….!

ഒരു കുഞ്ഞിനെ നായയോടൊപ്പം കിടത്തി രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ‘അമ്മ കണ്ട കാഴ്ച….! ഇനി ഒരു അമ്മയും ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലെ വളർത്തു നായയെ കിടത്തും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്രത്തോളം വലിയ ഒരു പേടി പെടുത്തുന്ന സംഭവം തന്നെ ആണ് അവിടെ നടന്നത്. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് നായകൾ. കാരണം ഇവ പെട്ടന്ന് തന്നെ മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും ആയി ഇണങ്ങി ചേരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉള്പടെ ഉള്ളവരും ആയി നായ പെട്ടന്ന് തന്നെ കമ്പനി ആവും.

മിക്ക്യ വീട്ടിലും അവിടുത്തെ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ആവും നായകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് സ്വന്തം കുട്ടികളെ നായയുടെ അരികിൽ ആക്കി പോകാൻ ഇത്ര ആത്മ ധൈര്യം കിട്ടുന്നത്. നായ എത്ര സ്നേഹം ഉള്ളവ ആയിരുന്നാൽ കൂടെ അത് ഒരു മൃഗം ആണ് അതിനു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രൂരതയുടെ മുഗം കാണിക്കാം എന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അരികിൽ നായയെ കിടത്തി പിറ്റേ ദിവസം എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *