ഇത് കണ്ട് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ..

തന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ച് സീറ്റിനടുത്തെത്തി തന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായ സഹയാത്രികനെ കണ്ടതും അവിടെ ഇരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഉടനെ ആ സ്ത്രീ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡറെ വിളിച്ചു മേഡം എന്താണ് പ്രശ്നം ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നീഗ്രോയുടെ അടുത്താണ് എന്തുവന്നാലും ഒരു കറുത്തവന്റെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യില്ലെ എനിക്ക് മറ്റൊരു സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തി തരണം ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡർ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയോടായി പറഞ്ഞു ശെരി മേടം ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മറ്റൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ അറിയിക്കാം എക്കൊണോമിക് ക്ലാസ് ഫുള്ളാണ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം

സ്ത്രീ അയാളെ പുച്ഛഭാവത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി കൂടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും അയാൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിശബ്ദനായി ഇരുന്നു അൽപ്പ സമയത്തിനകം ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡർ തിരികെ വന്നു യാത്രക്കാരെല്ലാം അവരവരുടെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിരുന്നു ആ സ്ത്രീ മാത്രം അവിടെ ഇരിക്കാൻ തായരല്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു .കൂടതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

When she checked her flight ticket, approached the seat and saw a black fellow passenger sitting next to her, the woman immediately called the flight attendant and asked me what was the problem with Madam. You’ve given me a seat, no matter what’s next to a Negro, a black man If I don’t travel with you, give me another seat, the flight attendant looks at him and says to the woman, “Let me take a look at the woman, if I get another place, i’ll tell you immediately if i’m going to have an economic class full and if there’s a place in first class after I talk to the captain, i’ll move it there.