ഈ അത്ഭുത ഇല ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കു…!

വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫംകെട്ടുമെല്ലാം മാറാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇല മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എത്രവലിയ ചുമയും കഫംകെട്ടും വേരോടെ അലിയിച്ചുകളയാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ അറിയാം. കഫംകെട്ടും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുമയും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായി തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. കഫം എന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴുകുന്ന ഏത് ഭക്ഷണത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതിന്റെ അന്നരസം ആമം ആയി മാറുകയും പിന്നീട് ഇത് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് ശരീര അവയവങ്ങളിൽ പറ്റിപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും കഫം എന്നുപറയുന്നത്.

ഇങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകൂന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കഫം പറ്റിപിടിക്കുകയും പിന്നീട് ആ അവയവൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഫം മൂലം തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന, തലവേദ, പുറം വേദന തലയിൽ നീർക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴുകുന്നതുമൂലവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു പെടാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മടെ ശരീരത്തിലെ കഫം അലിയിച്ചുകളഞ്ഞു എത്ര കഠിനമായ ചുമയും മാറാൻ ഇതാ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണും വിധം ഈ ഇല മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഈ അടിപൊളി വിദ്യ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ മതി . അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.