കറ്റാർ വാഴകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക്

മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ മുഖത്ത് വാരിത്തേച് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ടിനു വഴിവച്ചവരാവും നമ്മളിൽ പലരും.
നമ്മളിൽ മിക്ക്യവീടുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കറ്റാർവാഴ. ഇത് മുടിക്കും സ്കിന്നിനും എന്നുവേണ്ട ശരീരത്തിലെ മിക്ക്യത്തിനും ഗുണകരമായ ഒന്നുതന്നെ ആണ്. മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ.

കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ പലരും പല ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് നിങളുടെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിച്ചു മുഖത്തെ കറുത്തപാടുകൾ നീക്കി മുഖം തിളക്കമാർന്നതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനായി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കറ്റാർ വാഴയുടെ കൂടെ ഇത് മാത്രം ചെയ്തു മുഖത് പുരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ മുഖം വെട്ടിതിളങ്ങും. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Many of us have a lot of side effects by applying various chemicals to our faces to increase our facial expression.
Cathartic is a thing that is found in our mickines. It is also beneficial for hair, skin and body mix. When it comes to facial beauty, cataract is one of the front line.

Many people buy cataract gel from many shops. But this is something we can easily make at home. This will enhance the beauty of your face and help you remove the black spots and make your face shine. For this, you just have to do it with the cataract and apply it on your face. Your face will shine. Watch the video for that.