പാറ്റകൾ വീട് വിട്ടോടും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ…!

പാറ്റകൾ വീട് വിട്ടോടും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ…! പാറ്റകൾ എന്നും ഒരു വീട്ടിൽ വളരെ അധികം ശല്യം ആയി തന്നെ മാറാറുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാറ്റകളെ തുരത്തുക എന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ആവശ്യമായി എടുത്തു, കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഹിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കൊല്ലുക ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഹിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് പാറ്റകളെ കൊല്ലുക എന്നത് അതിനെ നേരിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ പറ്റുക ഉള്ളു. ഇത് പല ഇടങ്ങളിൽ ആയി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആണ്. വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തു മാത്രം ആണ് പാറ്റകൾ പൊതുവെ പുറത്തു തന്നെ വരാറുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

അത്തരത്തിൽ പാറ്റ ശല്യം കൊണ്ട് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പാറ്റകളെ എളുപ്പത്തിൽ തുരത്താൻ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കിടിലൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പാറ്റകളെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ സിങ്ക്, കട്ടിലിന്റെയോ മേശയുടെയോ എന്നിങ്ങനെ അടഞ്ഞു ഇടുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഇടത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റകളെയും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് തുരത്താം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *