ഈ പഴം ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ…!

ഈ പഴം ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ…! അവോക്കാഡോ എന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ വലിയ പ്രചാരം ഉള്ള ഒരു പഴം ഒന്നും അല്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്നി പഴങ്ങളെക്കാൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് അതികം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പഴം ആണ് അവോക്കാഡോ എന്നത്. കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ രുചി ഒന്നും തോന്നില്ല എങ്കിലും വിറ്റാമിന്റെയും മറ്റു ധാതുക്കളുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അവോക്കാഡോ കഴിഞ്ഞേ വേറെ എന്തും തന്നെ ഉള്ളു. ഇതിനു പ്രിത്യേകച്ചു മധുരമോ ചവർപ്പോ ഒന്നും വലിയ കാര്യമായി ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകയും ഇത് ഷേക്ക് അടിച്ചോ

അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ അടിച്ചോ ആണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ എല്ലാവര്ക്കും ഒരു മടി ആണ്. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആർക്കും അത്ര പിടിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും അവോക്കാഡോ എന്ന പഴം ഒരിക്കൽ പോലും ഒഴിവാക്കില്ല. അത്രയും അതികം ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതിനെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ബട്ടർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന്റ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *