രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലിൻറെ അടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയാലുള്ള ഗുണം…!

രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കാലിൻറെ അടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയാലുള്ള ഗുണം…! നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് എണ്ണ എന്നത്. തലയിൽ തേയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്തു തേയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ എണ്ണ ഇത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല പല തരത്തിൽ ഉള്ള പാചക ആവശ്യത്തിനും വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ കാലിൽ തേയ്ച്ചു കിടക്കുക ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി ഗുണങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

എണ്ണയ്ക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒക്കെ ജനിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത് അവരുടെ ദേഹത് ചെയ്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾക് ഒക്കെ നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനു സഹായകരം ആണ്. മാത്രമല്ല അത് അവരുടെ സ്കിന്നിനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രായക്കാർക്കും ഇതുപോലെ ഗുണകരം ആയ ഒന്നാണ് എണ്ണ. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ കാലിൽ തേയ്ച്ചു കിടക്കുക ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി ഗുണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *