മൂർഖനെപിടികൂടുനനത്തിനിടെ കണ്ണിൽ വിഷം ചീറ്റി…!

മൂർഖനെപിടികൂടുനനത്തിനിടെ കണ്ണിൽ വിഷം ചീറ്റി…! മൂർഖൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വിഷ പാമ്പു അല്ല. രാജ വെമ്പാല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കിടിലം പാമ്പ് ആണ് മൂർഖൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൂർഖനെ പിടി കൂടുന്നതിന് ഇടയിൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കടിയോ മറ്റോ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രയും അപകടകാരി ആണ് മൂർഖൻ. അത്തരത്തിൽ ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടോ…

മൂർഖൻ സാധാരണ അണലി പോലുള്ള വിഷപാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ അക്രമകാരി ആണ് കാരണം ഇവയ്ക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇഴയാനും അതുപോലെ തന്നെ വിഷം ചീറ്റി അടുക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും അതികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെകിൽ മാത്രമേ മൂർഖനെ പിടിക്കാൻ പാടുകയുള്ളു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരാൾ മൂർഖനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച കണ്ടോ… മൂർഖൻ പാഞ്ഞടുത്തുകൊണ്ട് വിഷം ചീറ്റി.. എന്നാൽ ആ വിഷം വന്നു പതിച്ചത് മൂർഖനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുടെ കണ്ണിൽ.. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *