ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനരികിൽനിന്നും ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ….!

ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനരികിൽനിന്നും ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ….! വളരെ അധികം പേടി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആയിരുന്നു അത്. അതും ഒരു കുട്ടി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അതിനു അരികിൽ പത്തി വിടർത്തി കൊണ്ട് ഒരു ഭീകര വലുപ്പം വരുന്ന മൂർഖൻ ഇരിക്കുന്നു. ആ കുഞ്ഞു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റിരുന്നു എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കം കണ്ടു പാമ്പ് ആ കുഞ്ഞിനെ ചിലപ്പോൾ കടിച്ചു വരെ വന്നെന്നു. എന്നാൽ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ആണ്. കുഞ്ഞു ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എണീക്കാത്തതും ആ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനരികിൽ നിന്നതും.

കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു വീട്ടുകാർ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. പാമ്പിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ പാമ്പ് കുഞ്ഞിനെ കൊത്താൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയി പോയി വീട്ടുകാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നീട് ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ വന്നു അയാളുടെ വിധഗ്തമായ രീതിയിൽ കൊടും വിഷം വരുന്ന മൂർഖനെ കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ പിടി കൂടാൻ ശ്രമിക്കുനനത്തിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *