ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 കപ്പലുകൾ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 കപ്പലുകൾ….! ഇത്രയും വലിയ കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം അത്ഭുതം തോന്നിപോകുന്നു. സാധരണ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസിലേക്ക് വരുന്നത് ടൈറ്റാനിക് തന്നെ ആണ്. അതിനു മീതെ എത്ര വലിയ കപ്പലുകൾ വന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ പേര് പെട്ടന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിന് ശേഷം അതിനേക്കാളും എല്ലാം വളരെയധികം മികച്ച രീതിയിലും അതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിലും ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ പിന്നീട് വന്നിരുന്നു.

അവയൊന്നും ഇതിന്റെ അത്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചില്ല എന്നുമാത്രം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു പാകത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു നാട്ടിലെ ആളുകളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അതികം ശേഷിയോടെയും അതിലുപരി ഒരുപാടധികം സവിശേഷത്താലോടെയും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ നിര്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന വലിയ ഭീമൻ കപ്പലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അതുപോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പത്തു കപ്പലുകൾ. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *