മൂന്നുപേരെ വച്ച് പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ…!

മൂന്നുപേരെ വച്ച് പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ…! കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ധ്യയിൽ തന്നെ വളരെ അധികം വലിയ പിഴ ഈടാക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം ആണ് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നു പേരെ ഇരുത്തികൊണ്ട് ഇരു ചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും എല്ലാം. അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം അതി കൃതരുടെ കണ്ണിലോ മറ്റോ കണ്ടാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുവോളം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റം തന്നെ ആണ്. അങ്ങനെ മൂന്നു പേർ ഇരു ചക്ര വാഹനത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു പോകുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനു മുന്നേ പല തരത്തിൽ ഉള്ള ന്യൂസുകളിലും മറ്റും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പോലീസിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുവാൻ വേണ്ടി വേഗതയിലും വെപ്രാളത്തിലും വണ്ടി ഓടിച്ചു പല അപകടങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടുന്നത്. അതിൽ കൂടുതലും ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്ൾസ് വച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചതിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ ആണ്. അങ്ങനെ മൂന്നു പേർ ഇരു ചക്ര വാഹനത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു പോകുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.