കറുത്ത മഞ്ഞൾ മുഖം വെളുത്തു 3മിനിറ്റ് കൊണ്ട്

നമ്മൾ സൗന്ദര്യ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ അതികം ശ്രെദ്ധ നൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആണ് , ചർമ്മം, മുടി, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വീട്ടിൽ തന്നെ വഴികളുണ്ട്. കെമിക്കൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ക്കായി ധാരാളം പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിനുപകരം ചർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ മതിയാകും. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞൾ. പക്ഷേ, ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ

മഞ്ഞൾ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. റോസ് വാട്ടർ, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവ മഞ്ഞളിനൊപ്പം ചേർക്കാം. അനാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ മഞ്ഞളിൽ ചേർത്താൽ അവ ചർമ്മത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. എന്നാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളുടെ മുഖത്തു ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക് വളരെ അതികം ഗുണം ചെയ്‌യുന്ന ഒന്നാണ് മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ പോവുകയും ചെയ്യും സൗന്ദര്യം വർധിക്കുകയും മുഖകാന്തി വർധിക്കുകയു ചെയ്യും, വളരെ അതികം ഗുണം ചെയുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *