നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ, എന്നാൽ അത് ബ്ലഡ് ക്യാന്സറിന് കാരണമായേക്കാം.

രക്താർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കാൻസർ എന്നത് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. അതിന്റെ വരവറിയുച്ചുകൊണ്ട് പല ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ലക്ഷണങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ടെത്തി പ്രഥമ സുസ്രൂഷ നല്കികഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് കാൻസർ എന്ന മാരക അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാകൂ.

രക്താർബുദം എന്നത് പല ക്യാറ്റഗറീസ് ആയാണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ രക്തത്തിന്റെ പല അവസ്ഥകളായ ലുകീമിയ, ലിംഫോമ, മൈലോമ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലുകീമിയ എന്നത്‌ രക്തം പരിശോധിച്ചു അതിൽനിന്നും ലുകീമിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താം. ലിംഫോമ എന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കഴലകളായി രൂപപെടുന്നതാണ്. മൈലോമ എന്നത് മജ്ജയിലെ പ്ലാസ്മ സെല്ലിന്റെ ബാധിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനെ ഒക്കെ ബാധിച്ചു രക്താർബുദം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുമുന്നെ ശരീരം നമ്മുക്ക് പല ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ തടയാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം. ഏതൊക്കെ ലക്ഷണമാണ് ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.