ശംഖുപുഷ്പം ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ പോവരുത്

നമ്മുടെ തൊടിയിലും പറമ്പിലും മറ്റും ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ശംഖുപുഷ്പം. ശങ്ക് പുഷ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി നമ്മൾ സാധാരണയായി എല്ലായിടങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻറെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളറിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു. രണ്ടുതരം പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഈ ചെടി നീല നിറത്തിലും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഈ ചെടി പടർന്നുപന്തലിച്ച നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോവുകയാണ് പതിവ്.

ശങ്കുപുഷ്പം അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. തലച്ചോറിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏതുതരത്തിലുള്ള ഔഷധമായും ശങ്കുപുഷ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഇലയും പൂക്കളും മുട്ട ആവിപിടിക്കുന്നത് തലവേദന മാറ്റുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകമാണ്. ഒന്നും മാനസികരോഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധം ആയി കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശങ്കുപുഷ്പം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *