ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊളസ്‌ട്രോൾ കൂടുന്നതിന് കരണമായേക്കം.

കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു.. എന്നാൽ ഈ ഇടയായി ഇത് ചെറുപ്പകാർക്കിടയിലും നാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും, കൊഴുപ്പു അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമെല്ലാം ഈ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാൻ ഇടയാവുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ പലരിലും കൊളസ്‌ട്രോൾ അധികമാകുന്നത് അറിയാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക് മൂലം മരണം സംഭവിച്ചതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്ന വില്ലനെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിനുള്ള മുന്കരുതലുകള് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളു. കൊളസ്‌ട്രോൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച് നമ്മുടെ ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന കുറച്ചു ലക്ഷണങ്ങളും അത് എങ്ങനെയെല്ലാം കുറയ്ക്കാം എന്നതുമെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/K2vLYghBwSA