ബാത്റൂമിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മൂർഖനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…..!

ബാത്റൂമിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മൂർഖനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…..! ഇനി കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം പോവുക. കാരണം എന്തൊക്കെ ഇഴ ജന്തുക്കൾ ആണ് അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതും ഒരു ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും വളരെ അതികം അപകടകാരിയായ ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ജാഗൃതയോടെ വേണം ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ പെരുമാറുവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാമ്പിന്റെ കടി വാങ്ങി വയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

ആ വീട്ടിലെ നായയുടെ നിർത്താതെ ഉള്ള കുര കേട്ടിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ കുളിമുറിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് പോയത്. പോയി നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആയിരുന്നു കണ്ടത് അതും ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ആരെങ്കിലും ബാത്റൂമിലെ ഉള്ളിൽ കയറിയാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ആ നയാ ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാത്രം ആ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് കടി കൊല്ലാതെ രക്ഷപെടാനായി. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ മൂർഖനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *