കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറക്കാനും വയറു നിറയെ ചോറുണ്ണാനും മരുന്ന് ചമ്മന്തി മാത്രം മതി….!

 

കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറക്കാനും വയറു നിറയെ ചോറുണ്ണാനും മരുന്ന് ചമ്മന്തി മാത്രം മതി….! ചമ്മന്തി ചോറിനോടൊപ്പം തിന്നുകൊണ്ട് കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയുമെന്നോ…? കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അതികം അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതെ കൊളസ്‌ട്രോൾ അടിപൊളി ആയി കുറയ്ക്കാൻ ഈ ചമ്മന്തി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു.. എന്നാൽ ഈ ഇടയായി ഇത് ചെറുപ്പകാർക്കിടയിലും നാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ്.

 

ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും, കൊഴുപ്പു അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമെല്ലാം ഈ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാൻ ഇടയാവുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ കൊളസ്‌ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്കും നമ്മെ വഴിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രം അല്ല നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അധികമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ കഴിയാതെ വരുകയും. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനു കാരണം. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ ഒരു പരുത്തി വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാകുന്ന രീതി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇത് ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *