കഫംകെട്ടും ചുമയും ഇനി വേരോടെ പിഴുതെടുക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന പാനീയം

കഫംകെട്ടും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുമയും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായി തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. കഫം എന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴുകുന്ന ഏത് ഭക്ഷണത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതിന്റെ അന്നരസം ആമം ആയി മാറുകയും പിന്നീട് ഇത് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് ശരീര അവയവങ്ങളിൽ പറ്റിപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും കഫം എന്നുപറയുന്നത്.

ഇങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകൂന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കഫം പറ്റിപിടിക്കുകയും പിന്നീട് ആ അവയവൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഫം മൂലം തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന, തലവേദ, പുറം വേദന തലയിൽ നീർക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴുകുന്നതുമൂലവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു പെടാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മടെ ശരീരത്തിലെ കഫം അലിയിച്ചുകളഞ്ഞു എത്ര കഠിനമായ ചുമയും മാറാൻ ഇതാ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണും വിധം നമ്മുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന പാനീയം കുടിച്ചാൽ മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Coughing and coughing can cause us a variety of discomforts. It is not usually caused by eating cold food. Phlegm is the process of digesting any food we normally wash and then it is mixed with blood and stuck to the body organs.

Wherever the blood flow passes through, the phlegm is stuck and then the organs become sick. Phlegm causes many diseases like sneezing, sore throat, headache, back pain, swelling of the head. It can also come into our body by washing various foods. So, we can easily drink a homemade drink as seen in this video to dissolve our body’s phlegm and get rid of any severe cough. Watch the video for that.