ഈ ഒരു ഇല മതി ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ.

ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേഹം എന്നത് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായർക്ക് വരെ പ്രമേഹം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കുട്ടിക്കളിൽ വരെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ അധികം പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രമേഹം എന്നത് ഭക്ഷണ രീതികളിൽ മാത്രമല്ല പാരമ്പര്യമായും വന്നു ചേരാവുന്ന ഒന്നും കൂടെ ആണ്. ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ.
ഇത് എല്ലാമനുഷ്യരിലും വരാണ് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഷുഗർ മൂലം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉളപ്പടെ പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പ്രതിവിധിയായി ഈ ഒരു ഇല മതി നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ. ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുംവിധം ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Sugar or diabetes has become a part of Tamil nadu’s life. Diabetes is now seen in the case of young children to the elderly. This is because of the change in the wrong diet. It is very difficult to eat foods containing sugar.

It is a very worrying thing to see in children at this young age. Diabetes is not only a dietary habit but also a hereditary one. Diabetes is a condition where the amount of insulin in the body changes.
It’s more likely to be in every human being. Sugar has to pour out many foods, including sweets of our choice. This one leaf is enough to completely avoid your sugar life. Just do as you can in this video. Watch the video.