പാമ്പിന്റെ കൂട്ടിൽ പെട്ടുപോയ നായയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പ്ൾ..!(വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭീകര വിഷമുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. സാധാരണയായി മൂർഖൻ, അണലി, ചേനത്തണ്ടൻ എന്നീ പാമ്പുകൾ ആവും പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇടവഴിയിലുമൊക്കെ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും ഒക്കെ ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരുത്തൻ ആണ് രാജവെമ്പാല ഇതിന്റെ ഒരു കടിയിൽ നിന്നും വിഷമേറ്റാൽ ഒരു ആണവരെ തട്ടിപ്പോകാം.

പാമ്പുകൾ അത്ര അപകടകാരി ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള ഒരു ജീവി ആണ് പാമ്പ് എന്നുതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യന്മാർ ആയാലും മൃഗങ്ങൾ ആയാലും വളരെയധികം ഇത്തരം ജീവികളെ ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും വളർത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് നായകൾ. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ നിഷ്‍ക്രൂരമായി ഒരു നായക്കുട്ടിയെ പാമ്പുകളുടെ മാളത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും. അതുവഴിവന്ന ആളുകൾ അതിനെ അത്രയും വിഷം ഉള്ള പാമ്പിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/wt6ktfwGhJM

 

The snake is one of the most poisonous creatures in the world. Snakes like cobras, vipers and chenatandan are commonly seen in our country and in the alleys. But rajavembala is a more poisonous man, and if he gets poisoned from a bite, he can steal a man.

Snakes are so dangerous that they are the most feared creature on earth. So, humans or animals have to fear a lot of such animals. Dogs are a common animal that mica people like to raise. But in this video, he was brutally sent to the snake’s den. In this video you can see the shocking sight of people trying to save it from a snake that is so poisonous. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.