ഡ്രൈവറുടെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം ഒരു നിമിഷം പേടിച്ചുപോ

 

നമ്മുടെ ഈ റോഡുകളിലൂടെ വലിയ വാഹനങ്ങളിലെ ലോഡുകളുടെ കയറ്റുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ ,ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സംസഥാനത്തേക്ക് നിരവധി വലിയ ലോറികൾ ആണ് ദിവസവും പാഞ്ഞ് പോവുന്നത്. എന്ന ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് അതികം സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല , പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കാം , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഒരു ലോറി മുഴുവൻ മര തടി കയറ്റിയ ഒരു വാഹനം വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് , വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടാം അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ് വാഹനം കയറിവരുന്നത് ,

 

വളരെ വലിയ ഒരു അപകട സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ഇത് ,വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ലോഡുകളും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളും സാമാന്യബുദ്ധിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എന്തന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോറി നിറയെ മരം കയറ്റി വരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് , ലോഡറുമായി വരുന്ന വാഹനം ആടിയുലയുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആണ് ഉണ്ടക്കിയത് വളരെ അപകട സാധ്യത ഏറെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *