കാട്ടാനയ്ക്കു മുൻപിൽ പെട്ടുപോയ ബൈക്ക് യാത്രികൻ…!

കാട്ടാനയ്ക്കു മുൻപിൽ പെട്ടുപോയ ബൈക്ക് യാത്രികൻ…! നമ്മൾ വനമേഖലയിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒക്കെ എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള വന്യ ജീവികൾ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് അവയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്നത് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തി നിരവധി അനവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത് പുലി, ആന പോലുള്ള ജീവികൾ ആണ് മുന്നിൽ വന്നു ചാടാറുള്ളത്.

കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ കേരളക്കരയെ വരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ആന ആയ പി ടി സെവൻ എന്ന ആനയുടെ കഥകളും അത് പോലെ തന്നെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കബാലി എന്ന ആനയുടെ കഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ വളരെ അധികം പരിതാപകരം എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ പേടി തോന്നിക്കുന്ന വിധം ഒരു കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രയകന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *