ബീച്ചിലെ ചേച്ചിക്ക് ആന കൊടുത്ത പണി കണ്ടോ..! (വീഡിയോ)

ആനകളെ കണ്ടാൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഹം പേരും. കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ആനകളുടെ സ്വഭാവവും എപ്പോഴാണ് മാറുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ്. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഭീതിയിലാകാറുണ്ട്.

നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകാനും കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ആനയെ കാണാൻ എത്തിയ സ്ത്രീയെ ആന ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ.. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ വീഡിയോ. ആനയെ പ്രേമികളായ സുഹൃത്തുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കു.. ഉപകാരപ്പെടും. വീഡിയോ

English Summary:- Most of us look at elephants with curiosity. There is a beauty to look at, but no one can say anything about when the behaviour of elephants will change. The problems caused by elephants in the festival grounds often scare us.

It can also lead to the loss of many lives. But here’s what the elephant is doing to the woman who has come to see the elephant. The video became a sensation on social media. Take this video to your friends who are in love with elephants.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *