കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് വലയം മാഞ്ഞുപോയി ചർമ്മം തിളങ്ങി….!

കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് വലയം മാഞ്ഞുപോയി ചർമ്മം തിളങ്ങി ….! കണ്ണിനു ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വഴികളും മറ്റും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള ബലവും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെകിൽ ഇതാ അതിനുള്ള അടിപൊളി പരിഹാരം നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ കണ്ണിനു താഴെ ഒക്കെ കറുപ്പ് പടരുന്നതിന് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കം ഇല്ലായ്‌മയും, അത് പോലെ തന്നെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒക്കെ കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് മൂലമോ ഒക്കെ ആകാം.

അത്തരത്തിൽ കറുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അത് കാലക്രമേണ മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് അത് പോകാതെ കണ്ണ് താഴെത്തന്നെ കിടക്കും. അത് മാറിയെട്കുക്കാൻ ഇന്ന് വിപണിയിൽ പല തരാതെ ഉള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലും അതൊക്കെ കണ്ണിനു പുകച്ചിലും അത് പോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിലേക്ക് കാരണം ആയേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയ രീതിയിൽ കണ്ണിനടയിലെ കറുപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *