ഗോതമ്പ്പൊടിയും പാലും കൂട്ടി ഒറ്റതവണ തേച്ചതാ ഞെട്ടിപ്പോയി….!

ഗോതമ്പ്പൊടിയും പാലും കൂട്ടി ഒറ്റതവണ തേച്ചതാ ഞെട്ടിപ്പോയി….! മുഖ കാന്തി വർധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം മിക്ക്യപ്പോഴും ഫലം കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള കറുത്ത പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്കളും ഒക്കെ മാറ്റി എടുത്തു കൊണ്ട് മുഖം പാൽ പോലെ വെളുക്കാൻ ഉള്ള അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാറില്ല പല വിധത്തിൽ ഉള്ള റെമഡികളും പലപ്പോഴൊക്കെ ബലം ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.

അതിനായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലായിപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ചു ഔഷധ ഗുണമുള്ള അസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി മുഖത്തു തേച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതും ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന പാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പു പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കൃത്യമായി ചെയ്ത മുഘത് തേച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ മുഖം പാൽ പോലെ വെട്ടി തിളങ്ങുന്നത് ആയി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *