മുഖകാന്തി വർധിക്കാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതികൾ

സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ നോക്കുന്നവർ ആണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആണ് ചെയുന്നത് , എന്നാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നും പ്രകൃതി ദത്തമായ രീതിയിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയുന്ന രീതികൾ വളരെ കുറവ് തന്നെ ആണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയുകയാണെന്ക്കിൽ നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം വളരെ അതികം വർധിക്കുകയും ചെയ്യും ,വെളുക്കാന്‍ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ട്. ഇതിലൊന്നാണ് ചെറുപയര്‍ പൊടി. തികച്ചും ശുദ്ധമായ ചെറുപയര്‍ പൊടി പല രീതിയിലും ചര്‍മസംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിയ്ക്കാം. ചെറുപയര്‍ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു സ്‌ക്രബറായി ഉപയോഗിയ്ക്കാം. മൃദുവായ ചര്‍മത്തിനും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്.

ചെറുപയര്‍ വെള്ളത്തിലിട്ടു കുതിര്‍ത്തി അരച്ചുപയോഗിയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഇത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിയ്ക്കാം. ഇത് തൈരില്‍ കലര്‍ത്തി മുഖത്തു പുരട്ടുന്നത് മുഖത്തിനു നിറം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാന്‍ ഏറെ നല്ലതാണ്. ചെറുപയര്‍ പൊടിയില്‍ ഓറഞ്ച് തൊലി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു പുരട്ടുന്നത് ചര്‍മം വെളുക്കാന്‍ ഏറെ നല്ലതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *