ശരീരത്തിൽ എത്ര കൊഴുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അത് ഉരുക്കി കളയാനും….!

ശരീരത്തിൽ എത്ര കൊഴുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അത് ഉരുക്കി കളയാനും….! ശരീരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടും തോറും നമ്മുടെ ശരീരം വീർത്തു വരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം. അത് മാത്രമല്ല ഇത് പിന്നീട് കൊളസ്ട്രോളിലേക്ക് നയിച്ച് കൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതന്നത് തടയേണ്ടതായി ഉണ്ട്.

നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള മാറ്റം തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പു കൂടുന്നതിന് കാരണം എന്ന് താനെന്ന വേണം പറയാൻ. ചിട്ടയില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളും വ്യായാമ കുറവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടി തടി കൂട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ കൊളസ്‌ട്രോൾ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉടനാകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കൊഴുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അത് ഉരുക്കി കളയാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *