കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടുപൂച്ചയെ രക്ഷിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടുപൂച്ചയെ രക്ഷിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നടൻ പൂച്ചകളെക്കാൾ ഒക്കെ വളരെ അധികം അപകടകാരി ആയ ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് കാട്ടുപൂച്ചകൾ. കാരണം ഇവ ഏകദേശം ഒരു പുലിയുടെ കുട്ടി എങ്ങനെ ആണോ അത് പോലെ തന്നെ ആണ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ പെരുമാറ്റവും വളരെ അധികം വൈൽഡ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ അക്രമകാരി തന്നെ ആണ് കട്ട് പൂച്ചകൾ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഉള്ള പൂച്ചകളോടെ കളിയ്ക്കാൻ ചെല്ലുന്ന പോലെ ഇവയോട് കളിയ്ക്കാൻ ചെന്നാൽ വിവരമറിയും.

 

അത്തരത്തിൽ രണ്ടു വലിയ കാട്ടുപൂച്ചകൾ ഒരു കിണറിൽ അറിയാതെ തെന്നി വീണതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ പിടിച്ചു കരയ്ക്ക് കയറ്റിയപ്പോൾ സംവവിച്ച കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ പറമ്പിലും മറ്റും ഉള്ള കിണറുകൾ ഒന്നും വേലികെട്ടി തിരിയ്ക്കാതെ തുറന്ന് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തുറസായ കിടക്കുന്ന ഒരു കിണറിലേക്ക് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടു കാട്ടു പൂച്ചകൾ വന്നു അകപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *