വയറ്റിൽ അസ്വസ്തത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസ് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും…!

വയറ്റിൽ അസ്വസ്തത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസ് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും…! ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലർക്കും പല രീതിയിൽ ആണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ കണ്ടു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഇന്ന് മിക്ക്യ ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ അപാപചയപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിക്കാതെ വരുന്നത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്.

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറു ശതമാനത്തോളം ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ആണ് എന്നറിയാം. എന്നാൽ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത പത്തുശതമാനം ദഹിക്കാതെ വരുന്നത് മൂലം ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് ട്രബിൾ മൂലം ഇടയ്ക്കിടെ നെഞ്ച് വേദന, ഏമ്പക്കം, പുളിച്ചു തികട്ടൽ ഇനീ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വയറിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഗ്യാസ് വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പുറം തള്ളുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി റെമഡി നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *