ഒരു സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയ്ൻ ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് മാറ്റാം…!

ഒരു സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയ്ൻ ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് മാറ്റാം…! കൂടുതൽ ആളുകളും കാപ്പി ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് കാപ്പി പൊടി എന്നത്. എന്നാൽ അതെ കാപ്പി പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെരികോസ് വെയിൻ മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിച്ചാലോ… വെരികോസ് എന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളിലും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുക ആണ് ഇന്ന്. ഇത് പൊതുവെ പാരമ്പര്യം ആയും അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘ നേരം നിന്ന് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

അവർക്കെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വെരികോസ് മാറ്റി ഇടുക എന്നത് വളരെ അതികം പ്രയാസകരം ആളായ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ്. ഇത്ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതികം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അത്ര പെട്ടന്ന് ഒന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പൂർണമായും ബദ്ധമാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വരില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വെരികോസിൻ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ കാണാം. അതും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കാപ്പി പൊടി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *