തലചൊറിച്ചിൽ ഇപ്പൊ മാറ്റിത്തരാം…..!

തലചൊറിച്ചിൽ ഇപ്പൊ മാറ്റിത്തരാം…..! തല ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ തല നല്ല രീതിയിൽ വൃതിയിലാക്കാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. ഓരോ ദിവസം തോറും നമ്മുടെ തലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉളള പൊടിയും ചെളിയും ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വെള്ളവും സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പൂ എന്നിവ ഇട്ടു കൊണ്ട് തല കഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അത് തല ചൊറിയുന്നതിനു കാരണം ആയേക്കാം.

അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തലയിൽ കയറി കൂടുന്ന താരനും അതുപോലെ താനെ പേനും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പെരുകി വരുമ്പോൾ തലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവ പീഡനത്തിന് കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടിക്കും വലിയ രീതിയിൽ ദോഷം സരിസ്ത്ഥിക്കുന്നതിനു കാരണം ആയേക്കാം. അത് കൊണ്ട് താനെ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ചൊറിച്ചിൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയി മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി സ്പ്രൈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *