മുഖം പട്ടുപോലെ തിളങ്ങാൻ ഒരല്ലി ഓറഞ്ചും കൂടെ ഇത്കൂടി ചേർത്തു തേച്ചാല്മതി…..!

മുഖം പട്ടുപോലെ തിളങ്ങാൻ ഒരല്ലി ഓറഞ്ചും കൂടെ ഇത്കൂടി ചേർത്തു തേച്ചാല്മതി…..! മുഖം ഒരു പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയോട് കൂടി വെളുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതാ അതിനൊരു അടിപൊളി പരിഹാരം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സൗന്ദര്യം ഉള്ളതായി നടക്കുന്നതിനു. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ പ്രായമാവും തോറും അവരുടെ മുഖത് പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങും. മുഖത്തെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കിൻ ചുളിയുന്നതും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ മുഖത്തു രൂപപെടുന്നതുമൊക്കെ ആയി.

എന്നാൽ ഇത് പ്രായമാവാത്ത ആളുകളിലും ഈ ഇടയായി കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ പ്രായംതോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനു ഇടയായേക്കും. ഇത് നമ്മെ മാനസിക മായി വളരെ തളർത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനായി വിപണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫേസ് ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും എല്ലാം പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഇതുപോലുള്ള പാടുകളും കുഴികളുമെല്ലാം മാറ്റി മുഖം പട്ടു പോലെ ആരും കൊതിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുഖം സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും നിറം വയ്ക്കാനുമായി ഈ അടിപൊളി വിദ്യ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *