വയറിലെ ഗ്യാസും അൾസറും മാറാൻ ഇത് ഒരുഗ്ലാസ് കുടിച്ചാല്മതി

പൊതുവെ മിക്ക്യ ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ. സാധാരണയായി ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നാല്പതു വയസുകഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ഈ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. അതിനുകാരണമെന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപാപചയപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റ തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയമാണ്. എന്നാൽ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത പത്തുശതമാനം ഭക്ഷണവും ദഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിലാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതുമൂലം വയറിൽ അമിതമായി ഗ്യാസ് വന്നു നിറയുകയും അത് വയർ മൂടിക്കെട്ടി ഒരു കാര്യവും നേരംപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഈ പ്രശനം മൂലം നമ്മുക്ക് പലജോലികളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ഗ്യാസിന്റെ ഗുലികവാങ്ങായ് കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പൊതുവെ. ഇതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്ക സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം തരുന്നത്. ദീർഘകാലത്തേക്കൊന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാതെതന്നെ വെറും അഞ്ചുമിനിറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഗ്യാസും പുറംതള്ളി വയർ ശുദ്ധമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അള്സറിനും ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.